NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL

1. Általános rendelkezések

Az STS KOVO, s. r. o. tiszteletben tartja weboldalunk minden látogatójának magánéletét. Az alábbi információk az STS KOVO, s. r. o. által gyűjtött adatok típusára és felhasználási módjára vonatkoznak. Az STS KOVO, s. r. o. a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályainak megfelelően gyűjti, kezeli és használja a személyes adatokat.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik az STS KOVO, s. r. o. weboldalán található linkeken keresztül elérhető más vállalatok weboldalaira.

 

2. Személyes adatok gyűjtése, felhasználása és kezelése

Az STS KOVO, s. r. o. csak azokat a személyes adatokat gyűjti, amelyek kezeléséhez és felhasználásához az STS KOVO, s. r. o. felhasználója önkéntes hozzájárulását adja. Hozzájárulásának kifejezésével a felhasználó elfogadja a személyes adatok kezelésének alábbi feltételeit is:

A weboldal megnyitásával bizonyos adatok automatikusan tárolódnak szervereinken a rendszeradminisztráció, illetve statisztikai és támogatási célokból. Ezek az információk magukban foglalják az Ön internetszolgáltatójának nevét, az Ön internetprotokoll (IP) címét, az Ön böngészőjének szoftververzióját, a weboldalunk eléréséhez használt számítógép operációs rendszerét, a weboldal megnyitására használt weboldalt. Ezek az adatok felhasználhatók a weboldalunk felhasználói profiljának megismerésére, de mindig anélkül, hogy konkrét személyre vonatkozó adatokat használnánk fel. Az ilyen adatokat csak akkor használjuk fel, ha azokat névtelenül adták meg.

Az STS KOVO, s. r. o. weboldalán közzétesszük az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatos változásokat.

 

3. Biztonság

Az STS KOVO, s.r.o. biztonságban tartja az Ön adatait, és minden ésszerű óvintézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatokat védje az elvesztés, visszaélés vagy megváltoztatás ellen. Az STS KOVO, s.r.o. azon alkalmazottai és vállalkozói, akik az STS KOVO, s.r.o. nevében az Ön számára nyújtott szolgáltatások érdekében hozzáférnek az Ön adataihoz, szerződéses kötelezettséget vállalnak ezen adatok bizalmas kezelésére, és azokat semmilyen más célra nem használhatják fel. Bizonyos esetekben harmadik féltől származó alkalmazásokat használunk az adatok feldolgozására, amelyek a jelen dokumentumban leírtakkal azonos vagy magasabb szintű adatvédelemmel rendelkeznek.

 

4. Sütik

Ez a weboldal marketing és optimalizálási célokra adatokat gyűjt és tárol a Google és mások technológiájának felhasználásával. Ezek az adatok álnevesített felhasználói profilok létrehozására használhatók. Ön a böngészőjében beállíthatja a süti fájlokat.

Felhasználóink kifejezett hozzájárulása nélkül a Google Analytics (és más) technológiával gyűjtött adatokat nem használjuk fel egy adott látogató azonosítására, és azokat nem gyűjtjük az álnév tulajdonosának egyéb személyes adataival együtt.

A webes nyomon követéssel (web tracking) kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a szolgáltató adatvédelmi szabályzatát: How Google uses data when you use our partners‘ sites or apps

 

5. A személyes adatok védelméért felelős személyek

Az STS KOVO, s. r. o. megsemmisíti a tárolt adatokat a törvényben meghatározott időtartam lejárta után, a megadott hozzájárulás alapján, vagy ha azokra már nincs szükség. Ön jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezeléséhez vagy felhasználásához adott hozzájárulását bármikor a jövőre nézve visszavonja. Küldjön e-mailt a stskovo@stskovo.sk címre vagy levelet az STS KOVO, s. r. o., Budovateľská 45, 080 01 Prešov címre.

 

6. Az adatkezelés nyilvános regisztere

Az adatvédelmi tisztviselő a következő adatokat bocsátja rendelkezésre:

(1) A felelős vállalat neve: STS KOVO, s. r. o.

(2) Személyesen felelős - a társaság vezetése: Ing. Miroslav Štěpánek, Jaroslav Janečka - ügyvezetők, STS KOVO, s. r. o.

(3) A felelős telephely címe: Budovateľská 45, 080 01 Prešov, Szlovák Köztársaság.

(4) Az adatok gyűjtésének, kezelésének vagy felhasználásának tervezett célja:

A társaság tevékenységének tárgya üzleti tevékenység - áruk vásárlása további értékesítés céljából, kereskedelmi közvetítő tevékenység és kereskedelmi - pénzügyi műveletek közvetítése, szoftverek vásárlása és értékesítése, lízingszolgáltatások, ingatlanokkal kapcsolatos tevékenység /tanácsadás, ingatlanok vásárlása, értékesítése, bérbeadása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások/, információnyújtás, tanácsadás és tanácsadás a kereskedelem területén, reklám- és hirdetési tevékenység, mezőgazdasági, szállítási és kezelőberendezések, mechanikus alkatrészek gyártása, javítása és karbantartása, nyomástartó berendezések gyártása, összeszerelése, átépítése, karbantartása és jelölése (V-nél), nyomástartó berendezések javítása a következők körében: nyomásálló edények javítása (IV. osztály) gázszállításra szolgáló fém nyomástartó edények, tartályok, fémek felületkezelése homokfúvással és festéssel, műszaki tudományok területén végzett fejlesztés és közúti gépjárművek javítása.

(5) Az érintett személyek csoportjainak és a vonatkozó adatoknak vagy adatkategóriáknak a leírása:

Az ügyfelekre, alkalmazottakra, álláskeresőkre, beszállítókra és szolgáltatókra vonatkozó adatok - a 6. pontban meghatározott cél eléréséhez szükséges mértékben. (4).

(6) A címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek az adatok hozzáférhetők, vagy akikkel az adatok közölhetők:

Hatóságok, egészségbiztosítók és mások a vonatkozó jogszabályok megléte esetén, külső beszállítók a BDSG (Bundesdatenschutzgesetz – szövetségi adatvédelmi törvény) 11. §-ának megfelelően, külső szolgáltatók, kapcsolt vállalkozások és belső részlegek a 6. pontban említett cél teljesítése érdekében. (4).

Exo Hosting, s.r.o. Radvanská 25, 974 05  Banská Bystrica

MI:SU Design, s.r.o. Prostějovská 115, 08001 Prešov

(7) az adatok rendszeres törlésének dátuma:

Az adatokat a törvényes határidők lejárta után törölni kell. A fenti rendelkezések hatálya alá nem tartozó adatokat törölni kell, ha a 6. pontban említett cél megszűnik. (4).

(8). A közösségi oldalak linkjeinek használata

Weboldalunk tartalmazhatja a Facebook, az Instagram és a Twitter közösségi oldalak linkjeinek funkcióit. A kapcsolódó szolgáltatásokat a Facebook Inc., az Instagram és a Twitter Inc. ("Szolgáltatók") nyújtják.

A Facebookot a Facebook Inc. (székhelye: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) ("Facebook") társaság üzemelteti. A Facebook gombok és megjelenésük áttekintése a következő címen található: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Prehľad tlačidiel Twitter a ich vzhľadu nájdete na: https://twitter.com/about/resources/buttons

A link elárulja a szolgáltatónak, hogy Ön melyik weboldalunkat látogatta meg. Ha Ön be van jelentkezve a Facebook- vagy Twitter-fiókjába, miközben a weboldalunkat böngészi, a szolgáltató információkat kaphat az Ön érdeklődési köréről, azaz olyan információkat, amelyekhez a felhasználói fiókján keresztül hozzáférhet. A linkelési funkciók bármelyikének használatával (pl. a "Tetszik" gombra kattintás, üzenet hagyása) a böngésző ezeket az információkat is közvetlenül a szolgáltatónak továbbítja tárolás céljából.

A Facebook, a LinkedIn vagy a Twitter által végzett adatgyűjtésről és -felhasználásról, valamint a magánélet védelmére vonatkozó jogokról és lehetőségekről ezekben az esetekben a szolgáltató adatvédelmi/adatvédelmi tájékoztatójában talál további információkat:

A Facebook tájékoztatója a személyes adatok/magánélet védelméről:

http://www.facebook.com/policy.php

A Twitter tájékoztatója a személyes adatok/magánélet védelméről:

https://twitter.com/privacy

Ha meg akarja akadályozni, hogy a Facebook vagy a Twitter az oldalunkon tett látogatását az Ön felhasználói fiókjához kösse, akkor az oldalunkra való belépés előtt ki kell jelentkeznie az adott felhasználói fiókból.

© 2024 Minden jog fenntartva az STS KOVO, s. r. o. számára
Select your privacy settings to continue. Please read our privacy policy and cookie policy for more information.