STS KOVO, S.R.O.
Budovateľská 45, 080 01 Prešov
SLOVAKIA

e-mail: stskovo@stskovo.sk

References

To our main and regular customers belong (in alphabetical order):

DOMESTIC CUSTOMERS

 • Agrostroj Michalovce
 • Autoimpex Bratislava
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť
 • Detox Banská Bystrica
 • Doprastav Bratislava
 • Doprava a Mechanizácia Prešov
 • EBA Bratislava
 • GTB Liptovský Hrádok
 • Inžinierske stavby Košice
 • Krimex Žilina
 • Kurta Banská Bystrica
 • Marius Pedersen
 • Motor - Car Wiesenthal
 • Nafta Gbely
 • Podtatranská vodárenská spoločnosť Poprad
 • Tempus Trans Košice
 • Transpetrol Bratislava
 • Východoslovenská energetika Košice
 • Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice
 • Severoslovenská vodárenská spoločnosť Žilina
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra
   

FOREIGN CUSTOMERS

 • CGC Nigeria
 • FCC EKO Serbia
 • Kroll Germany
 • Naftegaz Russia
 • Tatra Kopřivnice Czech republic
 • Unilux Poland